Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de website www.schravendijkadvies.nl (hierna: “de Website”).

In deze verklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens Schravendijk Advies B.V., gevestigd te ’t Zand 22E (3544 NC) Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30199161 (hierna: “Schravendijk Advies”, “wij” of “ons”), verwerkt van bezoekers van de Website (hierna: “u” en “uw persoonsgegevens”). Schravendijk Advies respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van de Website. Deze privacy- en cookieverklaring zet uiteen hoe we de over u via de Website verzamelde persoonsgegevens gebruiken, of en op welke wijze wij gebruik maken van cookies en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze privacy- en cookieverklaring  heeft geen betrekking op de wijze waarop wij opdrachten voor onze cliënten uitvoeren.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt Schravendijk Advies en waarom?

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de doelen en op de grondslagen zoals hierna uiteengezet.

Contactgegevens achterlaten

U kunt ons via de Website een bericht sturen waarbij u uw naam en emailadres verstrekt. Deze persoonsgegevens zijn nodig om uw bericht te kunnen beantwoorden. Eventueel kunt u ook aanvullende informatie verschaffen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6 lid 1 (f) Algemene Verordening Gegevensbescherming  om deze persoonsgegevens te verwerken. Gebruik van uw contactgegevens om contact met u op te nemen, is geen noodzakelijke wettelijke of contractuele voorwaarde. Echter, indien u deze gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij uw bericht niet beantwoorden. 

Schravendijk Advies respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van de Website. Via de Website worden geen persoonsgegevens verzameld en daarmee wordt ook geen gebruik gemaakt van via de Website verzamelde persoonsgegevens.

Op onze Website maken wij ook geen gebruik van cookies.