Voor alle facetten van het omgevingsrecht, het ruimtelijk en algemeen bestuursrecht kan een beroep worden gedaan op Schravendijk Advies. Dit kan in de vorm van een adviesopdracht, detachering of outsourcing.
Schravendijk Advies heeft veel en een brede kennis en ervaring opgebouwd, waaronder:

Projectmedewerker planologie en vergunningen tbv (complexe, multidisciplinaire) projecten

Opstellen en beoordelen van bestemmingsplannen (incl. wijzigings- en uitwerkingsplannen) en het begeleiden van bestemmingsplanprocedures;

Voeren van ruimtelijke procedures (omgevingsvergunning, o.a. binnenplanse afwijking, kruimel- en tijdelijke afwijking en projectafwijking)

Procesvertegenwoordiging (bezwarencommissies, rechtbank, Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en mediation)

Verzorgen van cursussen

Planschade (uitvoering en beleidsontwikkeling)

Verzorgen secretariaat bezwarencommissie

Coaching en begeleiding van medewerkers en coördineren werkzaamheden

Opstellen van (ruimtelijke) beleidskaders

Handhaving (uitvoering en beleidsontwikkeling)

Juridische kwaliteitszorg

Algemeen juridische advisering

Veel kennis en ervaring is opgebouwd rond de planologisch-juridische inpassing van ruimtelijke projecten. Bij ruimtelijke projecten gaat het echter ook om vraagstukken die liggen op het gebied van grondzaken, zoals kostenverhaal, het opstellen van anterieure overeenkomsten en exploitatieplannen, onteigening, voorkeursrecht, e.d. Een goede afstemming tussen de planologisch-juridische inpassing en de grondzakenkant is van groot belang. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, werkt Schravendijk Advies op dit vlak samen met De Grond Zaak (www.degrondzaak.nl). De Grond Zaak is specialist op het gebied van grondzaken.

Schravendijk Advies en de De Grond Zaak kunnen voor u onder meer de volgende werkzaamheden verrichten.

  • beantwoorden van zienswijzen op ontwerpbestemmings- en ontwerpexploitatieplannen en het opstellen van verweerschriften in de beroepsprocedure.
  • advisering over begrenzing plangebied bij een afzonderlijke deelontwikkeling, mogelijk gemaakt door een anterieure overeenkomst
  • inzetten van de juiste planologische grondslag (bestemmings- en eventueel exploitatieplan) in relatie tot de onteigeningsprocedure.
  • beoordeling economische uitvoerbaarheid van een planologische maatregel in relatie tot (ongeoorloofde) staatssteun.
  • verzorgen van cursussen.

Afhankelijk van uw vraag maken wij een op maat gesneden offerte voor u. Wij horen graag van u!