Voor alle facetten van het omgevingsrecht, het ruimtelijk en algemeen bestuursrecht kan een beroep worden gedaan op Schravendijk Advies. Dit kan in de vorm van een adviesopdracht, detachering of outsourcing.
Schravendijk Advies heeft veel en een brede kennis en ervaring opgebouwd, waaronder:

Projectmedewerker planologie en vergunningen t.b.v. (complexe, multidisciplinaire) gebiedsontwikkelingen

Voorbereiding omgevingsplannen en het proceduremanagement

Opstellen en beoordelen van bestemmingsplannen (incl. wijzigings- en uitwerkingsplannen) en het begeleiden van bestemmingsplanprocedures

Vergunningenmanagement

Procesvertegenwoordiging (bezwarencommissies, rechtbank, Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en mediation)

Verzorgen van cursussen

Planschade en nadeelcompensatie (uitvoering en beleidsontwikkeling)

Verzorgen secretariaat bezwarencommissie

Coaching en begeleiding van medewerkers en coördineren werkzaamheden

Opstellen van beleidskaders fysieke leefomgeving

Handhaving (uitvoering en beleidsontwikkeling)

Juridische kwaliteitszorg

Algemeen juridische advisering